Hälsokontroll

Vi erbjuder hälsokontroller  från 1 mars 2018 enl följande:

Boka Din Hälsokontroll 013 15 40 30

Del 1: 

Blodtryck, puls, andningsfrekvens och PEF

BMI

Elektrokardiografi

Perifer cirkulation med doppler i fötterna

Provtagning för kontroll av

–          Blodstatus (röda, vita blodkroppar, blodplättar, fördelningen)

–          CRP

–          Levervärdena ALAT, Albumin

–          Serum järnstatus (serum järn, transferrin)

–          Sköldkörtelfunktion (TSH)

–          Blodfett Apolipoproteiner

–          Njurfunktion (Kreatinin)

–          Urinsticka

Del 2: 

Läkarundersökning, kontroll av organ.

Del 3: 

Skriftlig rapport om hälsokontroll inklusive provresultaten och rekommendation om vidare kontroll vid behov.

VÄLKOMMEN!

Ring för bokning eller frågor: 013-15 40 30