Om PEAS Care

PEAS Care AB är ett dotterbolag till PEAS Institut AB och är kopplad till stiftelsen för vård och vetenskap.

Vi erbjuder modern tandvård, flexibelt och av hög kvalitet. Försäkringskassans rekommenderade priser gäller (se prislistan).

Kliniken är utrustad med digital röntgen och panoramaröntgen samt röntgen för mer avancerad tandläkarundersökning och diagnostik. Kliniken är förberedd för mer akuta tillstånd.

Tjänster:
Vi utför tandläkarundersökning, lagning, rengöring och tandpolering, borttagning av tandsten, tandblekning. Implantat, kronor, bro och protes samt porslinsfasad.

Personal:
Masoud Katouzian och Maryam Shokouh-Abdi
De har tjänstgjort på mottagningen sedan 2008.

Soheila Charkhkar är leg sjuksköterska och tar hand om akuta fall, EKG och personalen har genomgått HLR utbildning.

Öppettider:
9:00-16:00 vardagar 

 

 

Tandvårdsklinik

Tandvårdskliniken erbjuder tandvård för vuxna och nu även implantat.

Sedan 2008  har tandvårdskliniken arbetat under namnet ”Tandvård för folk”.
Nu övergår samma verksamhet till PEAS Care AB som arbetar med infektionsfokus i munhålan. En mycket viktig aspekt för bättre helhetshälsa.

Infektionsklinik

Infektionsmedicin är ett brett område som täcker vanliga säsongsjukdomar, könssjukdomar, kroniska infektioner, beredskap för epidemier vid katastrof samt aktiv och passiv immunisering mot allvarliga infektioner. Med hänsyn till det växande problemet med multiresistenta bakterier och svårigheter för att verifiera eller utesluta sjukdomar såsom Borrelia eller Twar behövs det djup kunskap inom infektionsmedicin och även nya pålitliga diagnostiska metoder för att bidra till rätt diagnos. Dessutom lider många patienter av återkommande infektioner i luftvägar, urinvägar eller sår som kräver upprepade antibiotikakurer.

Många lättdiagnostiserade infektioner kan man hantera på vårdcentralen. Ändå finns ett reellt behov för patienter att ha tillgång till en Infektionsspecialist för att diskutera problem och fråga om råd.

PEAS Institut har varit aktiv i inklusion av patienter i forskningsstudier och utveckling av diagnostiska metoder sedan 2006. Det har varit en parallell aktivitet på landstinget samt på Institutet. På grund av växande problem att ta emot patienter på den specialiserade Infektionskliniken inom landstinget kändes ett behov av att separera verksamheten.

På så sätt har vi möjligheten att ta emot patienter, ge ordination samt inkludera patienter i kliniska studier nu och under flera kommande år i ett icke vinstdrivande, växande och vetenskapligt präglat center.

PEAS Care AB är försett med utrustning som kan utnyttjas för vidare utredning av djupa infektioner.

Samarbetet gör att patienterna får tillgång till professionell och mångsidig vård präglad av modern och tillförlitlig forskning.

Fariba Nayeri
Docent
Infektionsspecialist
PEAS Care AB

Hälsokontroll

EXTRA! Sommarerbjudande 2019

Snabb och enkel hälsokontroll för endast 350kr under april t.o.m. augusti 2019.
1-Blodglukos fingertopp
2-Urinsticka för 8 analyser
3-Blodtryck och puls
4-Syresättning i blod (Saturation)
5-Lungkapacitet (PEF)
6-Sammanställning
Ring och boka nu!  013 15 40 30

Vi erbjuder hälsokontroller  från 1 april 2018 enl följande priser och omfattning:

Boka Din Hälsokontroll 013 15 40 30

Del 1: 

Blodtryck, puls, andningsfrekvens och PEF

BMI

Elektrokardiografi

Perifer cirkulation med doppler i fötterna

Provtagning för kontroll av

–          Blodstatus (röda, vita blodkroppar, blodplättar, fördelningen)

–          CRP

–          Levervärdena ALAT, Albumin

–          Serum järnstatus (serum järn, transferrin)

–          Sköldkörtelfunktion (TSH)

–          Blodfett Apolipoproteiner

–          Njurfunktion (Kreatinin)

–          Urinsticka

Del 2: 

Läkarundersökning, kontroll av organ.

Del 3: 

Skriftlig rapport om hälsokontroll inklusive provresultaten och rekommendation om vidare kontroll vid behov.

VÄLKOMMEN!

Ring för bokning eller frågor: 013-15 40 30

Kontakt

Telefon:
013 15 40 30

Besöksadress:
Söderleden 1.
På sidan av huset finns entrén.
Buss nr 15 stannar utanför vår entré på Ödegårdsgatan.

Parkering:
Finns i mån av plats på kundparkering utanför ingången.
I annat fall hänvisar vi till Dukatens parkering på motsatta sidan av Ödegårdsgatan.