Kontakt

Telefon:
013 15 40 30

Besöksadress:
Söderleden 1.
På sidan av huset finns entrén.
Buss nr 15 stannar utanför vår entré på Ödegårdsgatan.

Parkering:
Finns i mån av plats på kundparkering utanför ingången.
I annat fall hänvisar vi till Dukatens parkering på motsatta sidan av Ödegårdsgatan.