Priser

Tandvård se:
TLVs referensprislista

Läkarmottagningens priser

OBS!
Under sommaren har läkarmottagningen  introduktionskampanj med extra bra priser! Gäller från 1 Juni till sista Aug.


Snabb och enkel hälsokontroll för endast 350kr under juni t.o.m. augusti 2019.
1-Blodglukos fingertopp
2-Urinsticka för 8 analyser
3-Blodtryck och puls
4-Syresättning i blod (Saturation)
5-Lungkapacitet (PEF)
6-Sammanställning
Ring och boka nu!  013 15 40 30

Oridinarie hälsokontroll

Akuta infektioner 400 kr/ bedömning

Infektionskonsutation 500 kr

Återbesök 150 kr

Reseskydd och vaccination enl prislista

Hälsokontroll 2500/ år
(här ingår alltså återbesök och ev. fler kontroller under ett helt år)

Besök gärna ”Peas stiftelse för vård och vetenskap” för mer information

peas-stiftelse.se

Varmt välkomna
Fariba Nayeri
Överläkare, docent infektionsmedicin.